S1-M1-P

Vážená účastníčka,

Prihlásili ste sa na hodnotenie vnímania pre vašu spoločnosť "Koncepcia virtuálneho call centra a jeho súčasti" Modul. Tu sú otázky na hodnotenie seba samého. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme za vašu účasť!

Projektový tím VirtualCall


1. “Špeciálny telefónny systém používaný v centrách prichádzajúcich hovorov, programovateľné zariadenie, ktoré automaticky prijíma hovory, zaraďuje hovory do frontu, rozdeľuje hovory agentom, aktivuje hlásenia o oneskorení a vedie reporty o všetkých týchto činnostiach v reálnom čase a v minulosti."
Ktorý z nasledujúcich pojmov je vyššie definovaný pojem call centra?

a) Ponúkaná výzva
b) Automatický distribútor hovorov
c) Spätná väzba
d) Priemerný čas vybavenia

2. Ktorá z nasledujúcich možností nepatrí medzi služby poskytované call centrami?

a) Služby zákazníkom
b) Technická podpora
c) Upomínanie a vymáhanie pohľadávok
d) Zdravotné a opatrovateľské služby

3. Ktorá z nasledujúcich možností nie je bežným kanálom služieb call centra?

a) Štandardné kanály služieb
b) Vzdelávacie kanály služieb
c) Alternatívne kanály služieb
d) Sociálne media

4. “"....... sa vzťahuje na hovory uskutočnené call centrami a tento proces prebieha pod vedením call centra."
Ktorá z nasledujúcich možností by mala byť uvedená na prázdnom mieste vo vyššie uvedenej vete?

a) Odchádzajúce (outbound)
b) Prichádzajúce (inbound)
c) Hybridný
d) Vnútorný (intrabound)

5. Ktorá z nasledujúcich možností nie je typom call centra podľa miesta poskytovania služieb?

a) Interné zdroje
b) Outsource
c) Off-Shore
d) Out-Shore

6. Ktoré z nasledujúcich komunikačných kanálov okrem telefónu používajú call centrá omnichanell pri komunikácii so zákazníkmi?

a) e-Mail
b) Webchat
c) Sociálne médiá
d) Všetky uvedené možnosti

7. Ktorý z nasledujúcich softvérov je prvým softvérom call centra?

a) Hostovaný softvér call centra
b) Softvér Call Center založený na cloude
c) Miestny softvér call centra
d) Softvér call centra založený na prehliadači

8. V ktorom z nasledujúcich odvetví sa call centrum bežne nepoužíva?

a) Bankovníctvo
b) Elektronický obchod
c) Poľnohospodárstvo
d) Telekomunikácie

9. “Na rozdiel od call centier ........ sú call centrá ......... organizáciami, ktoré sú lídrami v tvorbe inovácií tým, že pozorne sledujú technologický vývoj."
Ktoré z nasledujúcich slov by sa malo doplniť na prázdne miesta v tejto vete?

a) Tradičné - štandardné
b) Tradičné - virtuálne
c) Virtuálne - štandardné
d) Virtuálne-tradičné

10. Ktorá z nasledujúcich možností nie je výhodou virtuálneho call centra?

a) Zníženie nákladov na nehnuteľnosti
b) Zisky v oblasti životného prostredia
c) Zvýšenie efektívnosti
d) Pocit izolácie

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Správy

Jednoduchosť ovládania: Odhaľte tajomstvo ľahkého riadenia vysokozdvižných vozíkov

V dynamickom prostredí moderných skladov je efektívna manipulácia s tovarom kľúčovým faktorom úspechu. Vysokozdvižné vozíky,...

30.máj.2024


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti