S1-M1-P

Drogi Uczestniku,

Zapisałeś się na Samoocenę percepcji dla Twojego "Koncepcja wirtualnego Call Center i jego elementy składowe" Modułu. Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci ocenić siebie. Wyniki będą znane tylko Tobie i asesorom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za udział!

Zespół projektu VirtualCall


1. "Specjalny system telefoniczny stosowany w przychodzących Call Center, programowalne urządzenie, które automatycznie odbiera połączenia, kolejkuje połączenia, rozdziela połączenia do agentów, aktywuje zapowiedzi opóźnień oraz prowadzi raporty w czasie rzeczywistym i historyczne dotyczące wszystkich tych czynności."
Które z poniższych pojęć jest zdefiniowanym powyżej pojęciem Call Center?

a) Połączenie Oferowane
b) Automatyczny dystrybutor połączeń
c) Informacja zwrotna
d) Średni czas obsługi

2. Która z poniższych czynności nie jest usługą oferowaną przez Call Center?

a) Obsługa klienta
b) Wsparcie techniczne
c) Przypominanie o długach i windykacja
d) Usługi zdrowotne i opiekuńcze

3. Który z poniższych elementów nie jest powszechnie stosowanym kanałem obsługi w Call Center?

a) Kanały obsługi standardowej
b) Kanały usług edukacyjnych
c) Alternatywne kanały obsługi
d) Media społecznościowe

4. "....... odnosi się do połączeń wykonywanych przez Call Center, a proces ten przebiega pod kierunkiem Call Center."
Które z poniższych określeń powinno znaleźć się w pustym miejscu w powyższym zdaniu?

a) Wychodzące
b) Przychodzące
c) Hybrydowy
d) Przychodzące (Intrabound)

5. Który z poniższych typów nie jest typem Call Center według lokalizacji usług?

a) Insource
b) Outsource
c) Off-Shore
d) Out-Shore

6. Które z poniższych kanałów komunikacyjnych, oprócz telefonu, wykorzystują Call Center w komunikacji z klientami?

a) e-Mail
b) Webchat
c) Media społecznościowe
d) Wszystkie z powyższych

7. Które z poniższych oprogramowań jest pierwszym oprogramowaniem Call Center?

a) Oprogramowanie centrum obsługi telefonicznej z hostingiem
b) Oprogramowanie call center w chmurze
c) Oprogramowanie centrum obsługi telefonicznej w siedzibie firmy
d) Oprogramowanie centrum obsługi telefonicznej oparte na przeglądarce

8. W którym z poniższych sektorów Call Center nie jest powszechnie stosowane?

a) Bankowość
b) e-Commerce
c) Rolnictwo
d) Telekomunikacja

9. "W przeciwieństwie do ........ Call Centers, ......... Call Centers to organizacje, które przodują w tworzeniu innowacji poprzez uważne śledzenie rozwoju technologicznego."
Który z poniższych elementów powinien znaleźć się w pustych miejscach w tym zdaniu?

a) Tradycyjne - standardowe
b) Tradycyjne - wirtualne
c) Wirtualny- standardowy
d) Wirtualny-tradycyjny

10. Która z poniższych cech nie jest zaletą wirtualnego Call Center?

a) Zmniejszenie kosztów nieruchomości
b) Korzyść dla środowiska
c) Zwiększona wydajność
d) Poczucie izolacji

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma człowiek (np. 4)?

Wiadomosci

No feed URL specified!
Jak nas znalazłeś?

Kroki i wydarzenia