Vitajte v sekcii Tréning výkonu...

Vyberte príslušnú možnosť nižšie a pokračujte.

Po ukončení každého hovoru “zákazník” vyplní štandardný dotazník e-Stage Hodnotenie výkonu a ohodnotí zástupcov virtuálneho call centra z rôznych hľadísk. Tieto záznamy sa budú zhromažďovať v súbore perspektívneho zástupcu call centra a použijú sa na záverečné hodnotenie jeho výkonu, na konci obdobia e-Stage.

Bude to "skutočný" ukazovateľ výkonnosti uchádzača a budúci zamestnávatelia ho budú môcť bez akýchkoľvek pochybností rešpektovať, pretože ide o testy "na pracovisku".

Nakoniec bude mať kandidát na zástupcu virtuálneho call centra iné skóre, ako je výsledok záverečného testu e-školenia. To mu pomôže pri:

- Porovnaní úspešnosti kandidátov medzi e-školením a e-stage,

- Zhodu výsledkov, ak e-stage a s ním spojené precvičovanie potvrdzujú úspešnosť e-školenia, v celkovom zmysle ako skutočný a reprezentatívny ukazovateľ "kvality".

e-Stage sa dá využiť aj na zrýchlenie poskytovania služieb a zvýšenie efektivity budúceho zástupcu call centra.

V neposlednom rade budú môcť účastníci vzdelávania vizualizovať/sledovať svoj celkový výkon a zlepšiť svoje prípadné slabé stránky.

Správy

Máte všetko, čo má správny podnikateľ mať? Alebo 10 vecí, bez ktorých sa nezaobídete

Či ste začínajúcim, alebo už skúsenejším podnikateľom, sú veci, ktoré potrebujete mať, aby ste boli úspešní. Bez ohľadu na odvetvie, v...

08.sep.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti