Vitajte v sekcii Tréning výkonu...

Vyberte príslušnú možnosť nižšie a pokračujte.

Po ukončení každého hovoru “zákazník” vyplní štandardný dotazník e-Stage Hodnotenie výkonu a ohodnotí zástupcov virtuálneho call centra z rôznych hľadísk. Tieto záznamy sa budú zhromažďovať v súbore perspektívneho zástupcu call centra a použijú sa na záverečné hodnotenie jeho výkonu, na konci obdobia e-Stage.

Bude to "skutočný" ukazovateľ výkonnosti uchádzača a budúci zamestnávatelia ho budú môcť bez akýchkoľvek pochybností rešpektovať, pretože ide o testy "na pracovisku".

Nakoniec bude mať kandidát na zástupcu virtuálneho call centra iné skóre, ako je výsledok záverečného testu e-školenia. To mu pomôže pri:

- Porovnaní úspešnosti kandidátov medzi e-školením a e-stage,

- Zhodu výsledkov, ak e-stage a s ním spojené precvičovanie potvrdzujú úspešnosť e-školenia, v celkovom zmysle ako skutočný a reprezentatívny ukazovateľ "kvality".

e-Stage sa dá využiť aj na zrýchlenie poskytovania služieb a zvýšenie efektivity budúceho zástupcu call centra.

V neposlednom rade budú môcť účastníci vzdelávania vizualizovať/sledovať svoj celkový výkon a zlepšiť svoje prípadné slabé stránky.

Správy

Jednoduchosť ovládania: Odhaľte tajomstvo ľahkého riadenia vysokozdvižných vozíkov

V dynamickom prostredí moderných skladov je efektívna manipulácia s tovarom kľúčovým faktorom úspechu. Vysokozdvižné vozíky,...

30.máj.2024


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti