1. Wprowadzenie
2. Ramy koncepcyjne
2.1. Koncepcja Call Center
2.1.1. Niektóre kluczowe terminy związane z Call Centers
2.1.2. Historia Centrów Telefonicznych
2.1.3. Znaczenie i konieczność istnienia Call Centers
3. Usługi oferowane w Call Center
3.1. Obsługa klienta
3.2. Zarządzanie skargami
3.3. Wsparcie techniczne
3.4. Zarządzanie kampanią
3.5. Telemarketing i sprzedaż
3.6. Przypomnienie o długu i windykacja
4. Kanały obsługi w Call Center
4.1. Kanały usług standardowych
4.2. Alternatywne kanały obsługi
4.3. Media społecznościowe
5. Centra obsługi telefonicznej według typów połączeń
5.1. Wychodzące
5.2. Przychodzące 16 5.3. Hybryda
6. Call Centers według lokalizacji usług
6.1. Zewnętrzne/ wewnętrzne
6.2. Outsource
6.3. Off-Shore
7. Centra obsługi telefonicznej według typu usługi Platforma
7.1. Wszechkanałowe Call Center
7.2. Dialer wychodzący Call Center
7.3. Czat internetowy
8. Centra Telefoniczne według Modeli Wdrażania
8.1. Lokalne oprogramowanie Call Center
8.2. Oprogramowanie Hosted Call Center
8.3. Oprogramowanie Call Center oparte na chmurze
8.4. Oprogramowanie Call Center oparte o przeglądarkę
9. Centra obsługi telefonicznej według branż
10. Koncepcja wirtualnego call center
10.1. Narodziny i rozwój wirtualnego Call Center
10.2. Istotne cechy systemów Wirtualnego Call Center
10.3. Różnice pomiędzy "Wirtualnymi Centrami Telefonicznymi" a "Tradycyjnymi Centrami Telefonicznymi"
Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia

Wiadomosci

No feed URL specified!
Jak nas znalazłeś?

Kroki i wydarzenia