Prehľad programu elektronického vzdelávania

Keďže cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnanosti žien ako operátoriek call centier v krajinách EÚ a Turecku prostredníctvom práce na čiastočný úväzok, v rámci tohto prístupu k projektu bol pripravený efektívny učebný plán.

Program je rozdelený na dve časti a školenie VirtualCall sa zaoberá virtuálnou prevádzkou call centra a časťou 2: Virtuálna práca z domu nezávislého dodávateľa - zástupcu call centra.

Časť 1: Prevádzka virtuálneho call centra

► Koncepcia virtuálneho call centra a jeho súčasti
► Procesy riadenia virtuálneho call centra
► Technológia a proces riadenia

Oddiel 2: Virtuálna práca z domu - nezávislý dodávateľ - zástupca call centra

► Začíname
► Tvrdé zručnosti potrebné na prácu vo virtuálnom call centre
► Mäkké zručnosti potrebné pre prácu vo virtuálnom call centre
► Schopnosť správne používať komunikáciu s nákladmi na rôznych kanáloch
► Zvládanie stresu a riešenie problémov

Správy

Začínate podnikať? Dajte si pozor na tieto chyby

Ak s niečím začínate a neviete, do čoho idete, je normálne, že sa dopúšťate aj chýb. Vďaka nášmu článku sa však môžete vyvarovať toho, čo...

27.mar.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti