Koncepcja - DLACZEGO?

VirtualCall twierdzi, że praca wirtualna w niepełnym wymiarze godzin jest antidotum na brak aktywności zawodowej, a w perspektywie średnio- i długoterminowej model ten będzie w stanie rozwiązać problem braku aktywności zawodowej w UE, równolegle z rozwojem technologicznym; wiedząc, że wiele tradycyjnych stanowisk pracy zostanie zastąpionych przez roboty lub platformy oparte na sztucznej inteligencji; np. telefony komórkowe wykonują tłumaczenia symultaniczne i zastąpią to stanowisko po dalszym rozwoju; praca wirtualna będzie bardziej powszechna w formie biur domowych. Mniejszy wskaźnik bierności zawodowej w społeczeństwach z pewnością będzie oznaczał większe bogactwo, które jest podstawą wszystkich celów narodów.

Wiadomosci

No feed URL specified!
Jak nas znalazłeś?

Kroki i wydarzenia