Prehľad - Myšlienka

Východiskom myšlienky VirtualCall je skutočnosť, že vo všetkých súčasných krajinách je hlavným makroekonomickým cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť a efektívne využívať zdroje, najmä ľudské zdroje. Nezamestnanosť alebo nečinnosť znamená, že sa nevyužívajú obmedzené ľudské zdroje. Štatistiky Eurostatu ukazujú, že nezamestnanosť/neaktivita je závislá najmä od pohlavia a ženy sú nezamestnanosťou/neaktivitou postihnuté viac ako muži. Plytvanie ľudskými zdrojmi je nákladnejšie najmä vtedy, keď nepracujú "skúsené" ženy. Rozhodli sme sa zamerať najmä na ženy, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu viacerých osobných životných obmedzení, hoci pracovať chcú.

Preto filozofiou tohto projektu a portálu je overenie kanálov zamestnávania, kde niekto môže skutočne hovoriť o "výhode byť doma v tomto jedinečnom virtuálnom kanáli podnikania" a vyvinúť efektívny a účinný model a materiál e-vzdelávania pre neaktívne ženy, aby sa stali e-podnikateľkami vo svojich domovoch, pričom dostanú cennú podporu svojich sprievodcov.

Správy

Máte všetko, čo má správny podnikateľ mať? Alebo 10 vecí, bez ktorých sa nezaobídete

Či ste začínajúcim, alebo už skúsenejším podnikateľom, sú veci, ktoré potrebujete mať, aby ste boli úspešní. Bez ohľadu na odvetvie, v...

08.sep.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti