S2-M4-P

Vážená účastníčka,

Prihlásili ste sa na hodnotenie vnímania pre vašu spoločnosť "Začíname" Modul. Tu sú otázky na hodnotenie seba samého. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme za vašu účasť!

Projektový tím VirtualCall


1. Čo zahŕňa práca v domácom call centre?

a) Zamestnanec Call centra pracujúci z domu zvyčajne poskytuje služby spojené s monitorovaním a analýzou trhov pre predaj konkrétnych výrobkov
b) Zamestnanec domáceho Call centra sa zaoberá politikou ochrany osobných údajov zákazníkov v domácom prostredí
c) Zamestnanec domáceho Call Centra sa zaoberá stránkami sociálnych médií tým, že v nich vykonáva reklamné činnosti
d) Zamestnanec domáceho Call centra vybavuje služby zákazníkom po telefóne vykonávaním služieb, ako sú predaj, bankovníctvo, technická podpora, marketingový prieskum a iné

2. Aké sú formy práce zamestnanca v domácom Call Centre?

a) Zamestnanec domáceho Call Centra pracuje 6 až 8 hodín denne, pričom okrem iného vykonáva telefonické služby predaja, bankovníctva, technickej podpory, marketingového výskumu
b) Zamestnanec domáceho Call centra má pružný pracovný čas s účtovaním podľa úloh
c) Zamestnanec domáceho Call centra môže pracovať interne, t. j. poskytovať služby zákazníkom vlastnej spoločnosti, alebo externe, poskytovať služby rôznym spoločnostiam, ktoré si zakúpili špecifické balíky služieb
d) Zamestnanec Call centra pracujúci z domu môže pracovať interne, t. j. poskytovať služby zákazníkom vo vlastnej spoločnosti, ako aj vykonávať marketingový výskum a propagačné činnosti

3. Aké sú hlavné povinnosti zástupcu virtuálneho Call centra pracujúceho doma?

a) Zamestnanec domáceho Call Centra okrem iného nadväzuje a udržiava kontakt so zákazníkmi/klientmi, predáva služby a výrobky po telefóne, vedie informačné kampane o službách a ponukách
b) Pracovník domáceho Call centra okrem iného: predáva konkrétne produkty a po ich dokončení pripravuje správy o predaji
c) Pracovník domáceho call centra vykonáva propagačné aktivity na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Twitter)
d) Pracovník domáceho call centra môže pracovať ako obchodný zástupca a vykonávať marketingové aktivity

4. Aké sú požiadavky na zriadenie domácej kancelárie Call Centra?

a) Domáca kancelária Call Centra by mala byť umiestnená v oddelenej časti domu, mala by byť dobre osvetlená, tichá a mala by poskytovať správnu mikroklímu (vetranie)
b) Domáca kancelária Call Centra by sa mala nachádzať v priestrannej veľkej miestnosti v dome, mala by byť dobre osvetlená, vybavená veľkým pracovným stolom s počítačom
c) Kancelária domáceho Call centra by sa mala nachádzať vo veľkej miestnosti s uzamknutými dverami, mala by byť dobre osvetlená, vybavená veľkým stolom s počítačom
d) Domáca kancelária Call centra by mala byť umiestnená v blízkosti obývacej izby, najlepšie s uzamknutými dverami, kde sa môžeme spoľahnúť na ticho a správnu mikroklímu (vetranie)

5. Aké je základné vybavenie domácej kancelárie Call Centra?

a) K základnému vybaveniu domácej kancelárie Call centra patrí okrem iného: smartfón vrátane slúchadiel s mikrofónom, internet, počítač vrátane špecializovaného softvéru
b) Základné vybavenie domácej kancelárie Call centra zahŕňa okrem iného: smartfón spolu so slúchadlami s mikrofónom, počítač spolu so špecializovaným softvérom a tlačiareň s funkciou kopírovania
c) Základné vybavenie domácej kancelárie call centra zahŕňa okrem iného: telefón so slúchadlami, počítač (notebook/notebook) pripojený na internet, stôl, stoličku, kancelárske potreby
d) Základné vybavenie domácej kancelárie Call centra zahŕňa okrem iného: telefón so slúchadlami, kancelárske potreby, stolný počítač a špecializovaný softvér

6. Od čoho závisí plat operátora Call centra?

a) Plat operátora Call Centra závisí najmä od odvetvia predaja, počtu obslúžených a spokojných zákazníkov a krajiny, v ktorej spoločnosť pôsobí
b) Plat operátora Call centra závisí najmä od predaja konkrétnych produktov a marketingových aktivít v danej krajine
c) Zárobok operátora call centra závisí najmä od propagačných aktivít a počtu predaných produktov
d) Mzda operátora Call centra závisí najmä od typu pracovnej zmluvy, odvetvia, krajiny pôsobenia, ako aj od dosiahnutých výsledkov, počtu obslúžených zákazníkov a spokojných zákazníkov

7. Aké sú hlavné druhy práce v domácom Call centre?

a) Domáce call centrá väčšinou poskytujú služby súvisiace s predajom alebo telemarketingom, zákazníckym servisom, overovaním, technickou podporou, prieskumom a zabezpečením kvality
b) Domáce call centrá vykonávajú propagačné činnosti na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Twitter atď.)
c) Domáce call centrá sa zaoberajú politikou ochrany osobných údajov a súbormi cookie
d) Centrá Home Call Centres rozdávajú najmä bezplatné vzorky rôznych produktov

8. Aké sú najdôležitejšie prvky, ktoré treba uviesť v životopise pri uchádzaní sa o prácu zástupcu call centra?

a) Najdôležitejšie prvky sú: osobné údaje; doložka o ochrane údajov
b) Najdôležitejším prvkom sú pracovné skúsenosti v oblasti call centra
c) Najdôležitejšie prvky sú: osobné údaje; kariérny cieľ; pracovné skúsenosti v odvetví call centra; obsluha špecializovaného softvéru; znalosť cudzích jazykov; doložka o ochrane údajov
d) Najdôležitejším prvkom je odkaz na váš profil na sociálnych sieťach

9. Ako si vybrať odvetvie pri hľadaní práce v call centre?

a) Pri hľadaní práce v call centre je najlepšie vybrať si sektor, v ktorom pracuje niekto z vašich priateľov alebo rodiny
b) Pri hľadaní práce v call centre je najlepšie vybrať si sektor, ktorý nesúvisí s vaším vzdelaním, záujmami, pracovnými alebo životnými skúsenosťami
c) Pri hľadaní práce v call centre je najlepšie vybrať si sektor, ktorý je vo vašom prehliadači uvedený najvyššie
d) Pri hľadaní práce v call centre je najlepšie vybrať si sektor, v ktorom už máte nejaké skúsenosti súvisiace napr. s vaším vzdelaním, záujmami, pracovnými alebo životnými skúsenosťami

10. Jedným z najdôležitejších európskych právnych predpisov v oblasti poskytovania služieb je Smernica EÚ o službách 2006/123/ES, ktorej cieľom je:

a) Odstrániť prekážky obchodu so službami v rámci EÚ
b) Odstrániť prekážky obchodu so službami mimo EÚ
c) Odstrániť prekážky obchodu so službami poskytovanými výlučne elektronickými prostriedkami v rámci EÚ
d) Smernica nemá konkrétny účel

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typický bicykel? (napr.: 4)

Správy

Jednoduchosť ovládania: Odhaľte tajomstvo ľahkého riadenia vysokozdvižných vozíkov

V dynamickom prostredí moderných skladov je efektívna manipulácia s tovarom kľúčovým faktorom úspechu. Vysokozdvižné vozíky,...

30.máj.2024


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti