S2-M4-R

Vážená účastníčka,

Prihlásili ste sa na test pripravenosti pre váš "Začíname" Modul. Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám..

Ďakujeme za vašu účasť!

Projektový tím VirtualCall


1. Baví vás telefonovať?

a) Áno
b) Nie
c) Skôr nie
d) Rozhodne nie

2. Viete, ako používať internetové správy?

a) Áno
b) Nie
c) Skôr nie
d) Rozhodne nie

3. Máte záujem pracovať ako operátor domáceho call centra?

a) Áno
b) Nie
c) Skôr nie
d) Rozhodne nie

4. Aké služby najčastejšie poskytujú domáce call centrá?

a) Domáce call centrá vykonávajú propagačné aktivity na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Twitter atď.)
b) Domáce call centrá najčastejšie poskytujú služby súvisiace s predajom alebo telemarketingom, zákazníckym servisom, overovaním, technickou pomocou, prieskumom a zabezpečením kvality
c) Domáce call centrá sa zaoberajú politikou ochrany osobných údajov a cookies
d) Domáce call centrá rozdávajú hlavne bezplatné vzorky rôznych produktov

5. Mohli by ste pracovať samostatne doma?

a) Áno
b) Nie
c) Skôr nie
d) Rozhodne nie

6. Aké informácie by ste uviedli v životopise pri uchádzaní sa o zamestnanie v call centre?

a) Potrebné osobné údaje a doložka o ochrane údajov
b) Profesionálny cieľ a pracovné skúsenosti v odvetví call centra
c) Schopnosť používať špecializovaný softvér a znalosť cudzích jazykov
d) Všetky odpovede sú správne

7. Viete, ako si správne vybrať odvetvie, keď chcete začať pracovať v domácom call centre?

a) Skôr áno
b) Áno
c) Určite áno
d) Nie

8. Od čoho závisí plat operátora call centra?

a) Všetky odpovede sú správne
b) O schopnosti riešiť problémy, s ktorými zákazníci volajú
c) Na sektore poskytovaných služieb
d) Na svojom pracovnom nasadení

9. Aké vybavenie potrebujete na poskytovanie služieb domáceho call centra?

a) Smartphone s telefónom a mikrofónom
b) Telefón so slúchadlami, počítač pripojený k internetu
c) Smartphone spolu so slúchadlami, tlačiareň
d) Telefón s možnosťami konferenčného hovoru a e-mailu

10. Kde by ste umiestnili svoju kanceláriu domáceho call centra?

a) V špeciálne určenej miestnosti
b) V obývacej časti vášho domova, kde je možné umiestniť veľký pracovný stôl
c) Vo veľkej miestnosti s uzamknutými dverami a vybavenej veľkým stolom s počítačom
d) V oddelenej časti domu s dobrým osvetlením mimo ruchu domácnosti

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typický bicykel? (napr.: 4)

Správy

Jednoduchosť ovládania: Odhaľte tajomstvo ľahkého riadenia vysokozdvižných vozíkov

V dynamickom prostredí moderných skladov je efektívna manipulácia s tovarom kľúčovým faktorom úspechu. Vysokozdvižné vozíky,...

30.máj.2024


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti