S2-M7-P

Drogi Uczestniku,

Zapisałeś się na Samoocenę percepcji dla Twojego "Umiejętność właściwego wykorzystania komunikacji w różnych kanałach komunikacji z klientem" Modułu. Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci ocenić siebie. Wyniki będą znane tylko Tobie i asesorom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za udział!

Zespół projektu VirtualCall


1. Przygotowanie do rozmowy telefonicznej z klientem obejmuje:

a) Przygotowanie psychologiczne
b) Zebranie i poznanie informacji o firmie i produkcie lub usłudze, które chcesz przedstawić (sprzedać) klientowi
c) Gromadzenie i znajomość informacji o firmie klienta i świadczonych przez nią usługach
d) Wszystkie powyższe

2. Kiedy należy zadzwonić do klienta?

a) Odpowiednim czasem na wykonanie telefonu jest czas od godziny 8.00 do końca godzin pracy firmy, ale nie później niż do godziny 21.00
b) Odpowiedni czas na wykonanie telefonu to dowolny czas, w którym są Twoje godziny pracy
c) Odpowiedni czas na rozmowę telefoniczną to czas od 8 rano do południa
d) Możesz przeszkadzać osobie o każdej porze, jeśli powiesz, że jest to pilne połączenie

3. Kiedy należy podnieść słuchawkę telefonu?

a) Zawsze należy podnosić słuchawkę telefonu, gdy tylko zadzwoni
b) Lepiej jest dać rozmówcy czas na skoncentrowanie się na rozmowie. Pierwszy telefon - należy odłożyć na później, drugi - należy podejść w pozytywnym nastroju, trzeci - należy się uśmiechnąć i odebrać
c) Rozmówca powinien poczekać co najmniej 5-6 tonów, aż podniesiesz słuchawkę
d) Powinieneś odpowiedzieć natychmiast, nawet jeśli jesteś zajęty innymi zadaniami

4. Odbierając telefon służbowy, należy powiedzieć:

a) Imię lub nazwisko
b) Przywitać się
c) Nazwa firmy, stanowisko, imię lub nazwisko i przywitać się
d) Nazwa firmy

5. Podczas rozmowy telefonicznej wskazane jest zadawanie pytań zamkniętych:

a) Na początku rozmowy
b) Gdy chcesz zweryfikować fakty
c) Gdy chcesz uzyskać konkretne informacje o kliencie, ważne dla rozwoju dalszej rozmowy, lub podsumować informacje
d) Wszystkie powyższe

6. Podczas rozmowy telefonicznej warto zadawać pytania otwarte:

a) Gdy chcesz zachęcić klienta do kontynuowania rozmowy, uzupełnij je
b) Gdy chcesz dowiedzieć się więcej o sytuacji klienta lub jego problemach i potrzebach
c) Kiedy chcesz dać klientowi swobodę w udzielaniu odpowiedzi zgodnie z jego życzeniem
d) Wszystkie powyższe

7. Co zrobić, gdy właściwa osoba, z którą klient chce się połączyć, nie odpowiada przez dłuższy czas?

a) Operator powinien najpierw sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, najpóźniej za pół minuty odbiera linię, przeprasza i dowiaduje się, jak mógłby pomóc klientowi
b) Jeśli właściwa osoba jest zajęta lub połączenie nie doszło do skutku, klient zadzwoni później
c) Operator powinien zawsze sam pomagać klientowi i odpowiadać na wszystkie jego pytania
d) Operator nie jest odpowiedzialny za klientów innych kolegów i nie musi nic robić

8. Rozmowa z klientem będzie bardziej konstruktywna i płynna, jeśli:

a) Ustalisz jasny cel rozmowy
b) Masz jasny plan rozmowy
c) Posiadanie i zarządzanie strukturą i czasem rozmowy
d) Wszystkie powyższe

9. Podczas rozmowy klient oczekuje:

a) Szacunku, życzliwości, sprawiedliwości i zaufania
b) Kontroli nad sytuacją
c) Wiedza i profesjonalizm
d) Wszystkie powyższe

10. Jak należy zakończyć rozmowę?

a) Jeśli rozmowa była krótka, powinieneś podziękować za rozmowę i pożegnać się
b) Jeśli rozmowa była długa, zakończ ją podsumowaniem tego, o czym była mowa i określeniem, jakie będą następne kroki. Następnie należy podziękować za rozmowę i pożegnać się
c) Po zakończeniu rozmowy nie należy zostawiać klienta "w zawieszeniu", od razu umawia się kolejny telefon lub spotkanie, ustalając konkretny termin
d) Wszystkie powyższe

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile opon mieści się w typowym samochodzie? (np.: 7)

Wiadomosci

No feed URL specified!
Jak nas znalazłeś?

Kroki i wydarzenia