1. Aké informácie VirtualCall zhromažďuje a používa?
1.1. VirtualCall môže zhromažďovať a používať informácie o vás, vrátane (ale nielen) informácií v nasledujúcich kategóriách:
1.1.1. Identifikačné údaje (napr. Meno, používateľské meno, adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa);
1.1.2. Informácie o profile (napr. Vek, pohlavie, krajina pobytu, jazykové preferencie a akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť iným ako súčasť vášho užívateľského profilu VirtualCall, ako je ďalej opísané);
1.1.3. Údaje o elektronickej identifikácii (napr. IP adresy, cookies);
1.1.4. Bankové a platobné údaje (napr. Informácie o kreditnej karte, číslo účtu);
1.1.5 Informácie o vašom používaní a interakcii s e-Learningovým systémom VirtualCall, produktmi a webovými stránkami (vrátane informácií o počítači, platforme, zariadení a pripojení, informácií o výkone klienta, chybových správ, schopností zariadenia, šírky pásma, štatistík zobrazení stránok a prenos na naše webové stránky a z nich, typ prehliadača a štatistiky používania;
1.1.6. Objednané a dodané výrobky alebo služby;
1.1.7. Zoznam kontaktov a súvisiacich kontaktov
1.1.8. Vaše používateľské meno a heslo pre ďalšie e-mailové účty, kde ste nám to poskytli a požiadali nás, aby sme vyhľadali vašich priateľov na serveri VirtualCall (upozorňujeme, že VirtualCall si tieto informácie po dokončení vyhľadávania nezachová alebo ich nepoužije na iné účely);
1.1.9. Korešpondencia medzi vami a VirtualCallom;
1.1.10. Obsah okamžitých správ,
1.1.11. Informácie o polohe odvodené od mobilného operátora alebo mobilného zariadenia, ktoré používate.
1.1.12. Informácie o mobilnom zariadení, napríklad meno výrobcu, číslo modelu zariadenia, operačný systém, sieť operátora;
2. Ako VirtualCall používa tieto informácie a na aký účel?
2.1. Naším hlavným účelom pri zhromažďovaní informácií je poskytnúť vám bezpečné, plynulé, efektívne a prispôsobené prostredie. Spoločnosť VirtualCall zhromažďuje a používa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je to povolené alebo nevyhnutné na:
2.1.1. Poskytovanie vám ďalších služieb (podľa popisu pri zhromažďovaní informácií);
2.1.2. Poskytovanie vám zákazníckej podpory a riešenie problémov;
2.1.3. Porovnajte informácie o presnosti;
2.1.4. Informovanie vás o aktualizáciách a poruchách služieb;
2.1.5. Vyžiadanie spätnej väzby alebo účasti na online prieskumoch;
2.1.6. Riešenie sporov;
2.1.7. Overenie identity;
2.1.8. Chráňte svoje záujmy a záujmy spoločnosti VirtualCall, najmä s cieľom presadzovať naše zmluvné podmienky a predchádzať podvodom a bojovať proti nim (spolu, Účely).
3. Zverejnenie vašich osobných údajov
3.1. Pokiaľ nie je uvedené nižšie, spoločnosť VirtualCall nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať, prenajímať, obchodovať ani inak prevádzať žiadne osobné a / alebo prevádzkové údaje alebo komunikačný obsah mimo svojich kontrolovaných dcérskych a pridružených spoločností, pokiaľ to nie je podľa platných zákonov alebo povinné na základe príkazu príslušných orgánov. Upozorňujeme, že informácie, ktoré dobrovoľne zverejníte vo svojom užívateľskom profile, alebo ktoré zverejníte na fórach, diskusných fórach alebo zverejnením komentárov, budú verejne dostupné a viditeľné pre ostatných.
3.2. Spoločnosť VirtualCall môže zverejniť osobné informácie, aby reagovala na právne požiadavky, využila svoje zákonné práva alebo sa bránila pred zákonnými nárokmi, chránila záujmy spoločnosti VirtualCall, bojovala proti podvodom a presadzovala naše pravidlá za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti kohokoľvek.
3.3. Pri akýchkoľvek transakciách, v ktorých spoločnosť VirtualCall alebo v podstate všetok jej majetok získa tretia strana, budú osobné informácie používateľov servera VirtualCall spravidla jedným z prevedených obchodných aktív. Vyhradzujeme si právo zahrnúť vaše osobné údaje do každého takéhoto prenosu tretej strane.
4. Čo sú súbory cookie a gify, ako ich VirtualCall používa?
Kľúčové body
Používaním webovej stránky spoločnosti VirtualCall alebo systému e-Learning dávate súhlas s používaním súborov cookies. Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť, a to buď zmenou nastavení prehliadača (ak to váš prehliadač umožňuje), alebo zastavením používania webových stránok alebo systému e-Learning spoločnosti VirtualCall alebo použitím príslušných funkcií odhlásenia. Mali by ste pamätať na to, že určité funkcie sú dostupné iba pomocou súborov cookies. Ak sa rozhodnete cookies neprijať, tieto funkcie vám nemusia byť k dispozícii.
4.1. Čo sú súbory cookies?
4.1.1. Cookies
4.1.1.1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré obsahujú reťazec znakov (textu) a ktoré sa do vášho prehliadača odosielajú zo servera webovej stránky. Cookies môže obsahovať jedinečný identifikátor, ale neobsahuje osobné identifikačné údaje, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa. Spoločnosť VirtualCall môže používať súbory cookies, keď navštívite jej webové stránky, použijete e-Learningový systém spoločnosti VirtualCall alebo navštívite iné webové stránky, na ktorých VirtualCall zobrazuje reklamy. Prehliadač klienta VirtualCall e-Learning System alebo váš internetový prehliadač ukladá súbory cookies na pevný disk vášho počítača a web k nim môže počas nasledujúcej návštevy získať prístup. Iné webové stránky môžu tiež posielať cookies do vášho prehliadača, ale váš prehliadač nepovoľuje, aby tieto webové stránky mali prístup k údajom súborov cookies spoločnosti VirtualCall.
4.2. Aký typ súborov cookies používa VirtualCall?
4.2.1. VirtualCall používa súbory cookie relácie, trvalé súbory cookie a miestne zdieľané objekty (súbory cookie Flash).
4.2.1.1. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory cookie alebo jedinečné identifikátory spojené s vaším prehliadačom po dobu vašej návštevy webových stránok spoločnosti VirtualCall alebo v oblasti klienta e-learningového systému VirtualCall. Po zatvorení prehľadávača ID súboru cookie relácie zmizne a informácie o vašej návšteve sa nezachovajú.
4.2.1.2. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom prehliadači aj po jeho zatvorení a môžu byť vašim prehliadačom použité pri ďalších návštevách webových stránok.
4.2.1.3. Miestne zdieľané objekty alebo „súbory cookie Flash“ sú súbory cookie napísané technológiou Adobe Flash. Tieto súbory cookie sa vo vašom počítači ukladajú rovnakým spôsobom ako iné súbory cookie, ale nemožno ich na úrovni prehliadača spravovať rovnakým spôsobom.
4.3. Ako VirtualCall používa súbory cookie
4.3.1. Spoločnosť VirtualCall používa svoje vlastné súbory cookie na rôzne účely, napríklad na:
4.3.1.1. Rozpoznáme vás, keď sa prihlásite a pochopíte, ako ste sa dostali na našu webovú stránku, aby sme sa mohli ubezpečiť, že vám poskytujeme relevantný zákaznícky obsah a informácie.
4.3.1.2. Pamätanie zvolených preferencií, napríklad:
Jazyk, v ktorom ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku;
4.3.1.3. Ak ste sa určitý čas neprihlásili do svojho účtu, vykonanie bezpečnostné opatrenia, ako napríklad „časový limit“;
4.4. Analytika
Spoločnosť VirtualCall používa službu Google Analytics na zhromažďovanie anonymných štatistických a analytických informácií o tom, ako používatelia používajú webové stránky VirtualCall a klientov systému e-Learning. Napríklad títo partneri zhromažďujú a agregujú údaje o zobrazeniach stránok a kliknutiach na naše stránky, o vyhľadávacích nástrojoch a kľúčových slovách použitých na vyhľadanie našej stránky, o odkazoch prístupných z našich stránok, o chybách a zlyhaniach našich klientov a podobných informáciách. Tieto analýzy sa nepoužívajú na sledovanie vašej cesty na iné webové stránky ani na vašu identifikáciu.
4.5. Pridružené spoločnosti
Partnerský program sieťového programu VirtualCall umožňuje tretím stranám predstaviť ľuďom VirtualCall. Naše pridružené spoločnosti môžu posielať súbory cookie do vášho počítača, aby im umožnili prijímať informácie (a) po kliknutí na odkaz súvisiaci s VirtualCall na jednej z našich partnerských stránok, alebo (b) pri nákupe na webovej stránke VirtualCall, za účelom vyplatenia provízie pridruženému partnerovi. Ak znovu navštívite stránku spoločnosti VirtualCall priamo, náš partnerský sieťový program vás môže rozpoznať a odmeniť externú partnerskú stránku, ktorá vás odkázala na našu stránku. Tieto súbory cookie nie sú pod kontrolou VirtualCall
4.6. Iný obsah tretích strán
Webová stránka VirtualCall môže niekedy obsahovať widgety alebo vložený videoobsah tretích strán, napríklad YouTube. Keď zobrazíte tento obsah alebo použijete daný widget, môžete z týchto webových stránok prijímať súbory cookie. Tieto súbory cookie nie sú pod našou kontrolou a ďalšie informácie by ste si mali overiť na príslušnej stránke tretej strany.
4.7. Vaše možnosti týkajúce sa súborov cookie
Neodporúčame vám obmedzovať alebo blokovať súbory cookie, pretože by to mohlo mať vplyv na funkčnosť našich webových stránok a produktov. Ak sa však rozhodnete takto urobiť, prečítajte si možnosti, ktoré máte k dispozícii nižšie. Komplexné informácie o cookies nájdete tiež na www.aboutcookies.org.
4.7.1. Súbory cookie prehliadača
Možnosť Pomocník na paneli nástrojov väčšiny prehľadávačov vám poskytne informácie o tom, ako zabrániť vášmu prehliadaču v prijímaní nových súborov cookie, ako nastaviť, aby vás prehliadač upozorňoval na prijatie nového súboru cookie, ako súbory cookie mazať alebo ako súbory cookie úplne zakázať.
Súbory cookie prehliadača VirtualCall e-Learning možno zakázať: prístupom do ponuky Súbor na paneli nástrojov klienta VirtualCall e-Learning, výberom možnosti Ochrana osobných údajov a zrušením začiarknutia políčka „Povoliť súbory cookie vyhľadávača VirtualCall“.
4.7.2. Lokálne zdieľané objekty (Flash Cookies)
Používanie súborov cookie typu flash môžete spravovať na stránke http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
Flash cookies môžete tiež spravovať prostredníctvom svojho prehliadača v závislosti od toho, akú najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer (alebo iného prehliadača) a prehrávača médií používate. Navštívte tiež webovú stránku spoločnosti Adobe na adrese http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html
5. Váš užívateľský profil
Váš užívateľský profil sú informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii alebo neskôr a ktoré sa zobrazia vo vašom profile VirtualCall v klientovi e-Learningového systému VirtualCall, vo vyhľadávacom adresári VirtualCall a na stránke vašich osobných údajov vo vašom účte na VirtualCall. Môže to zahŕňať vaše používateľské meno VirtualCall, celé meno, adresu, telefónne a mobilné čísla, pohlavie, dátum narodenia, krajinu, jazyk, adresu URL stránky „o mne“ a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť. Prístup k svojmu užívateľskému profilu môžete získať z ponuky „VirtualCall“ v klientovi e-learningového systému VirtualCall alebo z vášho účtu na VirtualCall, kde môžete zobraziť, opraviť alebo doplniť informácie, odstrániť nepovinné informácie; a zobraziť nastavenia ochrany súkromia spojené s informáciami o vašom profile.
6. Prepojené webové stránky a aplikácie tretích strán
Webové stránky VirtualCall môžu obsahovať odkazy, ktoré vám umožnia opustiť webové stránky VirtualCall a vstúpiť na inú webovú stránku. Prepojené webové stránky nie sú pod kontrolou VirtualCall a tieto webové stránky majú odlišné pravidlá ochrany osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov VirtualCall sa vzťahujú výlučne na osobné informácie, ktoré sa získavajú na webových stránkach alebo prostredníctvom vášho používania e-learningového systému VirtualCall, produktov VirtualCall a / alebo vášho vzťahu s VirtualCall, preto vás VirtualCall vyzýva, aby ste boli pri zadávaní akýchkoľvek osobných údajov online opatrní. Spoločnosť VirtualCall nepreberá zodpovednosť ani následky za tieto ďalšie webové stránky.
Ak používate spolu s e-Learningovým systémom VirtualCall akékoľvek doplnky, doplnky alebo aplikácie tretích strán alebo používate akékoľvek aplikácie alebo produkty tretích strán, ktoré obsahujú alebo obsahujú e-Learningový systém VirtualCall („Aplikácie“), poskytovateľ týchto Aplikácií. môže získať prístup k určitým osobným informáciám o vás. Spoločnosť VirtualCall nekontroluje a nemôže kontrolovať, ako môže poskytovateľ Aplikácií používať akékoľvek osobné informácie spojené s takýmito Aplikáciami. Pred inštaláciou si nezabudnite prečítať všetky zásady ochrany osobných údajov alebo iné podmienky vzťahujúce sa na používanie takejto Aplikácie.
7. Ako VirtualCall chráni vaše osobné informácie?
Spoločnosť VirtualCall prijme príslušné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov a prevádzkových údajov, ktoré jej boli poskytnuté alebo zhromaždené, pri dodržaní platných povinností a výnimiek podľa príslušných právnych predpisov. K vašim osobným a prevádzkovým údajom majú prístup iba oprávnení zamestnanci spoločnosti VirtualCall Partners alebo jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo poskytovatelia služieb, ktorí potrebujú prístup k týmto údajom, aby mohli plniť svoje dané povinnosti.
8. Kontaktujeme vás
Spoločnosť VirtualCall vás môže občas požiadať o poskytnutie informácií o vašich skúsenostiach, ktoré sa použijú na meranie a zlepšenie kvality. V žiadnom prípade nie ste zaviazaní poskytnúť akékoľvek z týchto údajov. Všetky informácie, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté vo formulároch spätnej väzby na webovej stránke alebo v akomkoľvek prieskume, ktorého sa zúčastňujete, sa používajú na účely kontroly tejto spätnej väzby a vylepšenia systému e-Learning VirtualCall, ako aj ďalších produktov a webových stránok VirtualCall Partners.
Spoločnosť VirtualCall vás môže kontaktovať, aby vám posielal správy o poruchách a problémoch so službami. Ďalej si spoločnosť VirtualCall vyhradzuje právo používať e-mail, e-Learningový systém VirtualCall alebo SMS na informovanie o akýchkoľvek prípadných reklamáciách týkajúcich sa vášho používania e-learningového systému VirtualCall, webovej stránky VirtualCall a / alebo produktov VirtualCall, okrem iného vrátane porušenia práv tretích osôb.
9. Ako môžete získať alebo zmeniť svoje osobné údaje?
Máte právo na prístup a prípadne na úpravu svojich osobných údajov. Niektoré z vašich informácií je možné zobraziť alebo upraviť online po prihlásení sa na stránke vášho účtu vo VirtualCall. Budeme odpovedať na žiadosti o zobrazenie, opravu, doplnenie alebo odstránenie vašich osobných údajov v primeranom čase a po overení vašej totožnosti.
Spoločnosť VirtualCall vynaloží všetko primerané úsilie na vyhovenie požiadavkám na vymazanie osobných údajov, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo obchodné účely. Upozorňujeme však, že vzhľadom na technický charakter siete peer to peer môže niekedy trvať až dva týždne, kým vaše ID VirtualCall úplne zmizne zo siete peer to peer. Počas tejto doby sa vaše údaje môžu naďalej nachádzať vo vyhľadávacom adresári.
10. Ako dlho sú vaše osobné údaje uchovávané programom VirtualCall?
Spoločnosť VirtualCall uchová vaše informácie tak dlho, ako je to potrebné na: (1) splnenie ktoréhokoľvek z Účelov (ako je definované v článku 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov) alebo (2) dodržiavanie platných právnych predpisov, regulačných požiadaviek a príslušných príkazov príslušných súdov.
11. Deti
Klienti webových stránok spoločnosti VirtualCall a systému e-Learning nie sú určené alebo určené na prilákanie používateľov mladších ako 18 rokov. Odporúčame rodičom, aby sa zapájali do online aktivít svojich detí, aby sa zabezpečilo, že od dieťaťa nebudú zhromažďované žiadne informácie bez súhlasu rodiča.
12. Je možné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť?
Je možné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť? Spoločnosť VirtualCall príležitostne aktualizuje tieto zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali zmeny v našom systéme e-Learning alebo v produktoch a spätnú väzbu od zákazníkov. Keď zverejníme zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov na serveri VirtualCall, aktualizujeme dátum „poslednej úpravy“ v dolnej časti zásad ochrany osobných údajov. Ak dôjde k podstatným zmenám v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov alebo v tom, ako budeme používať vaše osobné údaje, upozorníme vás buď viditeľným zverejnením oznámenia o týchto zmenách pred vykonaním zmeny alebo priamym zaslaním oznámenia. Takto súhlasíte s tým, že vaše ďalšie používanie e-Learningového systému VirtualCall alebo produktov VirtualCall po oznámení predstavuje váš súhlas s politikou ochrany osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne prehodnocovať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako spoločnosť VirtualCall zhromažďuje, používa a chráni vaše informácie. Flash cookies môžete tiež spravovať prostredníctvom svojho prehliadača v závislosti od toho, akú najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer (alebo iného prehliadača) a prehrávača médií používate. Navštívte tiež webovú stránku spoločnosti Adobe na adrese http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html
FaLang translation system by Faboba