1. Úvod
2. Kvalita služieb na telefóne
3. Štruktúra reči v telefóne
4. Použitie hlasu, tón a zdvorilosť, negatívna diktácia tónu (Hlas na telefóne, dych, tón, dôraz, artikulácia, adresa)
5. Nechcené slová
6. Dobrá efektívna správna reč
7. Komunikačné bariéry a konflikty v telefóne
8. Komunikačné chyby na telefóne
9. Aktívne / efektívne počúvanie na telefóne
10. Zameranie na zákazníkov, venovanie pozornosti
11. Dôležitosť empatie
12. Dôležitosť slov zvolených pri hovorení
13. Kedy a ako ukončiť hovor
14. Kritériá, ktoré sa majú dodržiavať pri prichádzajúcich hovoroch
15. Oprávnenosť cieľového publika
16. Dôvera, potvrdenie, porozumenie, nie udržanie
17. Vytvorenie zóny dôveryhodnosti
18. Zhromažďovanie informácií, vypočúvanie a techniky poskytovania riešení
19. Otázky: Otvorené, uzavreté otázky
20. Zisťovanie požiadaviek zákazníkov v krátkom čase a rýchly telefonát
Záver
Súhrn
Referencie

Správy

Máte všetko, čo má správny podnikateľ mať? Alebo 10 vecí, bez ktorých sa nezaobídete

Či ste začínajúcim, alebo už skúsenejším podnikateľom, sú veci, ktoré potrebujete mať, aby ste boli úspešní. Bez ohľadu na odvetvie, v...

08.sep.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti