1. Wstęp
2. Podstawowy sprzęt w wirtualnym Call center
2.1. Telefon
2.2. Komputer
2.3. Słuchawki
3. Niezbędne oprogramowanie w wirtualnym Call Center
3.1. Predictive and Automatic Dialer
3.2. VoIP
3.3. IVR
3.4. Taśma magnetofonowa
4. Narzędzia komunikacji wizualnej
4.1. Synchronous
4.1.1. Chat
4.1.2. Skype
4.1.3. Wideokonferencja lub audiokonferencja
4.2. Asynchroniczny
4.2.1. Poczta elektroniczna, e-mail
4.2.2. Wiki
4.2.3. Blog
4.2.4. Forum
4.2.5. Lista dystrybucyjna
5. Oprogramowanie zarządzające dla wirtualnego Call Center
5.1. Zarządzanie połączeniami
5.2. Zarządzanie kontaktami
6. CRM "Customer Relationship Management"
6.1. Czym zajmuje się CRM?
6.2. Dlaczego CRM jest ważny i jakie są jego korzyści?
7. Przykłady oprogramowania do komunikacji wirtualnej
7.1. EasyCall, oprogramowanie dla Call Centers, które poprawia komunikację
7.2. Voz.com zawiera wszystkie wymagania dla zaawansowanego oprogramowania dla wirtualnego Call Center, zarówno dużego jak i małego
7.3. Dzięki Masvoz komunikacja w firmie staje się prostsza
7.4. Fonvirtual usługa telekomunikacyjna mająca na celu zarządzanie usługami wsparcia klienta
8. Niezbędna wiedza do pracy w wirtualnym Call Center
9. Niezbędne umiejętności do pracy w wirtualnym Call Center
10. Podstawowa wiedza z zakresu analityki danych
11. Istotne różnice pomiędzy połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi
11.1. Centrum połączeń przychodzących
11.1.1. Rodzaje wywołań
11.2. Centrum połączeń wychodzących
11.2.1. Rodzaje wywołań
12. Europejskie Zapewnienie Jakości dla wirtualnego Call Center
13. Kluczowe kryteria wydajności w wirtualnym Call Center
13.1. Wskaźniki do oceny wyników przedstawiciela Centrum Telefonicznego
13.2. Wskaźniki do oceny działań lub wysiłku przedstawiciela Centrum Telefonicznego
Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia

Wiadomosci

No feed URL specified!
Jak nas znalazłeś?

Kroki i wydarzenia