1. Úvod
2. Základy práce doma
3. Práca v call centrách
4. Nezávislé pozície dodávateľa / zamestnancov v sektore
5. Popis úlohy zástupcu virtuálneho call centra
6. Povinnosti zástupcu virtuálneho call centra
7. Pred nastavením: Požiadavky na home office virtuálneho call centra
8. Domáca kancelária & nastavenie vybavenia
9. Odhad investícií a prevádzkových nákladov
10. Plat agenta virtuálneho call centra / pracovný rozvrh
11. Výhody a nevýhody založenia virtuálneho call centra
12. Typy call centier pre prácu z domu (typy práce call centra)
13. Výber správneho sektora v oblasti virtuálnych hovorov
14. Hľadanie a nájdenie práce v oblasti virtuálneho telefonovania (na základe správ o krajinách)
15. Príprava životopisu zástupcu call centra
16. Znalosť právnych predpisov, dodržiavania predpisov a noriem (v rámci legalizácie v EÚ)
Záver
Súhrn
Referencie

Správy

Máte všetko, čo má správny podnikateľ mať? Alebo 10 vecí, bez ktorých sa nezaobídete

Či ste začínajúcim, alebo už skúsenejším podnikateľom, sú veci, ktoré potrebujete mať, aby ste boli úspešní. Bez ohľadu na odvetvie, v...

08.sep.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti