1. Úvod
2. Virtuálna práca: Rýchly úvod do problematiky
3. Základné trendy call centier
3.1. Meniace sa trendy vo výrobnom procese
3.2. Výhody a výzvy virtuálnych call centier v manažmente
3.3. Pracovné miesta v call centrách
3.4. Virtuálny agent – virtuálny správca
3.5. Riadenie ľudských zdrojov (HRM) v call centrách
3.5.1. Riadenie pracovnej sily v call centrách
3.6. Používanie údajov call centra
3.7. Prognóza pracovnej záťaže
3.8. Vytváranie rozvrhov zamestnancov
3.9. Sledovanie a riadenie výkonnosti
3.9.1. Referenčné hodnoty služieb
3.9.2. Telefónne referenčné hodnoty
3.9.3. Referenčné hodnoty efektívnosti
3.9.4. Benchma ľudských zdrojov
Záver
Súhrn
Referencie

Správy

Začínate podnikať? Dajte si pozor na tieto chyby

Ak s niečím začínate a neviete, do čoho idete, je normálne, že sa dopúšťate aj chýb. Vďaka nášmu článku sa však môžete vyvarovať toho, čo...

27.mar.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti