1. Úvod
2. Virtuálna práca: Rýchly úvod do problematiky
3. Základné trendy call centier
3.1. Meniace sa trendy vo výrobnom procese
3.2. Výhody a výzvy virtuálnych call centier v manažmente
3.3. Pracovné miesta v call centrách
3.4. Virtuálny agent – virtuálny správca
3.5. Riadenie ľudských zdrojov (HRM) v call centrách
3.5.1. Riadenie pracovnej sily v call centrách
3.6. Používanie údajov call centra
3.7. Prognóza pracovnej záťaže
3.8. Vytváranie rozvrhov zamestnancov
3.9. Sledovanie a riadenie výkonnosti
3.9.1. Referenčné hodnoty služieb
3.9.2. Telefónne referenčné hodnoty
3.9.3. Referenčné hodnoty efektívnosti
3.9.4. Benchma ľudských zdrojov
Záver
Súhrn
Referencie

Správy

Máte všetko, čo má správny podnikateľ mať? Alebo 10 vecí, bez ktorých sa nezaobídete

Či ste začínajúcim, alebo už skúsenejším podnikateľom, sú veci, ktoré potrebujete mať, aby ste boli úspešní. Bez ohľadu na odvetvie, v...

08.sep.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti