Prehľad - Myšlienka

Konkrétnym cieľom tohto projektu je "elektronická príprava žien na ich elektronické zamestnanie ako zástupcov call centra, aby mohli pracovať zo svojich domovov". Koncepcia školenia zahŕňa aj možnosť estage pre efektívne a úplné dosiahnutie výsledkov. Po takomto programe budú jednotlivci pripravení začať pracovať bez potreby ďalších krokov. Hlavným cieľom je teda "zvýšiť zamestnateľnosť žien v rámci výhodného programu pre zamestnanca aj zamestnávateľa v súčasných trhových podmienkach".

Integrovaný portál e-Training a e-Stage podporovaný aplikáciou Android APP umožní zástupcom call centra absolvovať e-školenie a e-cvičenie prostredníctvom vzájomného telefonovania a simulácie klientov v meniacich sa rolách. Opakovanie e-learningových modulov v závislosti od silných/slabých stránok, opakované štúdium pri opakovaní e-kurzov a podobné funkcie prinesú možnosť uspokojivého sebahodnotenia pred nástupom do skutočnej práce.

Správy

Začínate podnikať? Dajte si pozor na tieto chyby

Ak s niečím začínate a neviete, do čoho idete, je normálne, že sa dopúšťate aj chýb. Vďaka nášmu článku sa však môžete vyvarovať toho, čo...

27.mar.2023


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti